loading...

Ring oss för process- eller dag-vattenråd:  08-120 17 530

Det finns inga önskebrunnar. Men väl en lyckosam lösning.

FlexiClean

FlexiClean är en filterhållare för rening av process- och dag-vatten. Produkten bygger på djup kunskap om dagvatten och dagvattenbrunnar och en förståelse för de utmaningar kommuner och privata aktörer ställs inför varje dag. FlexiClean är laddad med egenskaper som avsevärt förbättrar och förenklar arbetet med inspektion och underhåll av brunnen. Och den kan anpassas för rening i alla tänkbara miljöer.

En insats för bättre vatten

Orenat dagvatten kan orsaka stora miljöproblem och skada våra vattenresurser. Idag rinner tusentals liter med olja och tungmetaller ut i städernas recipienter i sällskap med regn- och smältvatten från vägar, parkeringsplatser och andra ytor. Det är inte hållbart, varken ekologiskt eller ekonomiskt. Men i takt med nya miljömål och riktlinjer ställer myndigheterna allt hårdare krav på vattenhantering och vattenkvalitet. Just nu ser många kommuner över reningen av dagvattnen, både i befintliga brunnar och vid ny exploatering och bebyggelse. Enbart hanteringen av det befintliga beståndet är ett digert arbete. En större stad har över 10 000 brunnar och många är i akut behov av rening. För att dagvattnet ska ses som en resurs istället för ett problem krävs teknik och produkter som är anpassade för arbetet med dagvattenbrunnarna. FlexiClean är en sådan produkt. Vårt bidrag i omställningen till en bättre rening av dagvatten. En gatusmart insats för miljö och arbetsmiljö.

GÖR BÅDE SITT OCH ANDRAS JOBB

Produkten ska naturligtvis göra sitt jobb i brunnen och rena dagvattnet. Men det räcker inte. De som sköter underhållet ska också kunna göra sitt jobb. Att minska antalet lyft blir allt viktigare, särskilt när utveckling går mot fler brunnar med filter som ska inspekteras och bytas.

I det avseendet blir FlexiClean ett lyft, men inte ett onödigt sådant. Hållaren upptar maximalt 50 procent av en brunns tvärsnittyta och behöver inte lyftas upp för att avgöra graden av mekanisk eller kemisk igensättning. Den behöver heller inte lyftas upp vid slamsugning eller ångning. Slangen får plats ändå. Och när det väl är dags att byta filter är det bara att dra ut insatsen, kassetten som utgör produktens inre del. All användarvänlighet kapar naturligtvis tid och minskar antalet moment i arbetet − det spar både pengar och ryggar. Att produkten ger en bättre arbetsmiljö är bra, men den ska också fungera i flera olika miljöer. Därför är FlexiClean inte anpassad för ett specifikt filter, utan håller filter för olika ändamål och kan därmed sanera gångtunnlar lika bra som bensinstationer och parkeringshus. Tur är väl det, för det finns varken universalfilter eller lyckobrunnar. Bara önsketänkande och visioner kring miljön som kräver hårt arbete för att förverkliga. En bra start är att investera i en filterhållare värd vatten.

Senaste nytt

Den 31 maj kan ni träffa hos Stockholm Vatten och Avfall. Har ni inte sett vårat granulatfilter IRL finns chansen.
Inbjudan enligt länk:

Läs hela inlägget »

En artikel på vår nya granulatkassett publicerades i Maj numret av Energi & Miljö.

Läs hela inlägget »

Läs nyhetsmailet om vår nya kassett här:

Läs hela inlägget »

Vi är stolta att få presentera KSAB Konstgräs AB som samarbetspartners. Företaget är en av de ledande inom konstgräsplaner samt partner i Svenska
Fotbollsförbundets Anläggningslaget, med syfte att utveckla svenska anläggningar. KSAB Konstgräs AB kommer att ansvara för försäljningen av våra nya kassetter för granulat. Läs mer om dem här

Läs hela inlägget »

Nya kassetten, mässor och filterbyten. Läs mer här

Läs hela inlägget »

Solna kommun arrangerar den 15 mars "Konstgräs & Miljö" i Solnahallen. Kom och kläm på FlexiCleans nya kassett för konstgärsplaner!
Anmälan på: www.solna.se/miljoseminarium2018

Läs hela inlägget »

Våra dagvatten- och process-filter för rening av mikroplaster är i produktion. läs mer  i nyhetsmailet.
https://api.getanewsletter.com/v3/preview_mail/783663/?public_key=ba7d47233fa6c83ca7478528a3dc5a27
 

Läs hela inlägget »

Peder Eneroth är inbjuden till ett seminarium om mikroplaster tillsammans med ett antal miljöförvaltningar i Stockholmsområdet och Länsstyrelsen. Seminariet hålls som en paneldiskussion den 24 november på Tekniska Nämndhuset (Stockholms Stad). . Diskussionen kommer bland annat in på filterteknik för att skydda dagvattenbrunnar från mikroplaster som ligger i anslutning till konstgräsplaner/lekplatser.

Eventet kommer att filmas. Mer om detta senare.

 

Läs hela inlägget »

Vi tackar Västerås Stad för fortsatt förtroende avseende Västerås Hamn. Ytterligare 30 000m2 kaj kommer att renas med FlexiClean dagvattenfilter.

Läs hela inlägget »

FlexiClean är som vanligt med på VAK. 2018 går det av stapeln den 21-22 mars i Gävle.
Läs mer på VA-Guidens hemsida

Läs hela inlägget »