I dag är det mycket fokus på frågan om granulat på konstgräsplaner. Hittills har det varit fokus på plaster men de rapporter FlexiClean ar fått tillhanda ser vi också höga värden av Zink, Natrium, Strontium, Kalcium och Fosfor. Därför lämpar sig FlexiClean ypperligt som dagvatten-filter på dessa konstgräsplaner. Att filtret även absorberar olja gör att man har en extra ”försäkring” om något skulle hända med maskinerna som underhåller planerna.
 
Vår nya kassett är framtagen tillsammans med Svenska Fotbolls Förbundet och renar förutom tungmetaller, näringsämnen och petroleumprodukter även partiklar ned till 42 my.

Kassetten passar till brunnar från dim 350 och uppåt. Dock rekommenderar vi betongbrunnar med dim 400.

Flödet i kassetten är 40l/min.

Återförsäljare för vår granulat kassett är KSAB Konstgräs AB. Länk hittar ni här:

Bidrag för att minska utsläpp av mikroplaster och andra föroreningar via dagvatten
Naturvårdsverket delar ut 25 miljoner kronor 2018 i bidrag till åtgärder för att minska utsläpp av mikroplaster och andra föroreningar via dagvatten. Ansök senast 2 september 2018. Läs mer här.