Norra Djurgårdsstaden

Stolta deltagare
FlexiClean AB kan stolt berätta att vi som ett av fåtal företag deltog på en kickoff för miljöprofileringen för Norra Djurgårdsstaden. 

Kommentarer