Fortsättning i Västerås Hamn

Vi tackar Västerås Stad för fortsatt förtroende avseende Västerås Hamn. Ytterligare 30 000m2 kaj kommer att renas med FlexiClean dagvattenfilter.

Kommentarer