Västerås Stad kan rapportera om mycket goda resultat efter de lagt om sina rutiner för den dagliga driften samt monterat KSAB granulatfällor och FlexiClean Granulatfilter. Idag är utsläppen från Råby IP NOLL granulat och än har de inte kunnat mäta upp några mikroplaster.  Rapporten kan ni ladda ned ovan.

Idag är det mycket fokus på frågan om granulat på konstgräsplaner. Hittills har det varit fokus på plaster men de rapporter FlexiClean ar fått tillhanda ser vi också höga värden av Zink, Natrium, Strontium, Kalcium och Fosfor. Därför lämpar sig FlexiClean ypperligt som dagvatten-filter på dessa konstgräsplaner. Att filtret även absorberar olja gör att man har en extra ”försäkring” om något skulle hända med maskinerna som underhåller planerna.
 
Vår nya kassett är framtagen tillsammans med Svenska Fotbolls Förbundet och renar förutom tungmetaller, näringsämnen och petroleumprodukter även partiklar ned till 42 my.

Kassetten passar till brunnar från dim 350 och uppåt. Dock rekommenderar vi betongbrunnar med dim 400.

Flödet i kassetten är ca 45l/min.

Återförsäljare för vår granulat kassett är KSAB Konstgräs AB. Länk hittar ni här:

P4 Radio Västmanland gjorde ett smakfullt reportage om goda nyheter inom miljön. Reportaget hittar ni här:

Läs om ytterliggare ett lyckat projekt som FlexiClean haft tillsammans med bla Ecolop och Ragn-Sells. Publicerat i VA-tidskriften Cirkulation. Artikeln finner ni här.

Bidrag för att minska utsläpp av mikroplaster och andra föroreningar via dagvatten
Ni vet väl om att du kan ansöka om medel hos Svenska Fotbollsförbundets Anläggningsfond för investeringar i din anläggnings miljöanpassning? För föreningsägda/drivna anläggningar kan det innebära upp till 100% täckning av investering i bl. a granulatfilter och rening. Läs mer här.