Våra återförsäljare för vår granulat kassett hittar du under fliken sammarbeten.
 

Tidigare har Västerås Stad redovisade sina resultat efter tester av FlexiClean graulatfilter. Tillsammans med ett fantastiskt arbete av driftpersonalen på Västerås Stad och FlexiClean granulatfilter kunde man rapportera NOLL utsläpp av granulat i dagvattnet.

"Kalmar-rapporten" Sveriges första vetenskapliga studie av spridningen av mikroplast från en konstgräsplan är publicerad: Den potentiella mikroplastspridningen var 54.9 kg, allt utom 100 gram kunde stoppas med skötselåtgärder och 10,7 gram gummigranulat spreds till dagvattennätet.

Båda rapporterna finns för nedladdning här nedan:

Kalmar-rapporten
”Flexiclean bidrog till möjliggörandet av utvecklingsprojektet i Kalmar genom att skänka filterkassetter.
Resultaten visade sedan att Flexicleans kassetter minimerade utsläppen av mikroplast till nästintill försumbara nivåer.
För frågor kring projektet hänvisas till Projektledare Fredrick Regnell, fredrick.regnell@ecoloop.se”

Västerås Stad kan rapportera om mycket goda resultat efter de lagt om sina rutiner för den dagliga driften samt monterat KSAB granulatfällor och FlexiClean Granulatfilter. Idag är utsläppen från Råby IP NOLL granulat och än har de inte kunnat mäta upp några mikroplaster.  Rapporten kan ni ladda ned ovan.

Idag är det mycket fokus på frågan om granulat på konstgräsplaner. Hittills har det varit fokus på plaster men de rapporter FlexiClean ar fått tillhanda ser vi också höga värden av Zink, Natrium, Strontium, Kalcium och Fosfor. Därför lämpar sig FlexiClean ypperligt som dagvatten-filter på dessa konstgräsplaner. Att filtret även absorberar olja gör att man har en extra ”försäkring” om något skulle hända med maskinerna som underhåller planerna.
 
Vår nya kassett är framtagen tillsammans med Svenska Fotbolls Förbundet och renar förutom tungmetaller, näringsämnen och petroleumprodukter även partiklar ned till 42 my.

Kassetten passar till brunnar från dim 350 och uppåt. Dock rekommenderar vi betongbrunnar med dim 400.

Flödet i kassetten är ca 45l/min.

P4 Radio Västmanland gjorde ett smakfullt reportage om goda nyheter inom miljön. Reportaget hittar ni här:

Läs om ytterliggare ett lyckat projekt som FlexiClean haft tillsammans med bla Ecolop och Ragn-Sells. Publicerat i VA-tidskriften Cirkulation. Artikeln finner ni här.