Produkter
Hela vårat produktsortiment kan beställas via oss eller våra återförsäljare. Se under fliken sammarbeten.

FlexiClean filterkassett för dagvattenrening
FlexiClean är filterkassett för rening av dagvatten passar i brunnar med innerdiameter 350 - 1000 mm. filtret renar tungmetaller, näringsämnen, oljor PAH och Pfas. Kassetten flödar 160 l/min filtrerat vatten och är försedd med en bypassfunktion vid höga flöden. Filterpåsen som består av en blandning av furubark och träflis byts normalt en gång per år.

Att tänka på. FlexiClean  kräver minst 800mm/1000 djup i brunnen och med slät innersida på brunnen. Teleskopbeteckning kan försvåra montaget. Tänk dessutom på att ”hålet” i beteckningen måste vara ca 300mm i diameter".

Artikelnummer                 Passar till brunn          Filterlängd                     Filtertyp
100100 FC408SA                 350-450mm                       600mm                              Bark/flis
100102 FC508SA                 500 mm                               600mm                              Bark/flis
100104 FC608SA                 600 mm                               600mm                              Bark/flis
100106 FC1008SA              1000 mm                             600mm                              Bark/flis

100113  Filterdyna 600mm                                            600mm                              Bark/flis


FlexiClean filterkassett för dagvatten och granulatfiltrering (Fotbollskassetten).
FlexiClean granulatfilter rening av dagvatten samt filtrering av granulat passar i brunnar med innerdiameter 350 - 1000 mm. filtret renar tungmetaller, näringsämnen, oljor, PAH och Pfas, samt filtrerar partiklar ned till 42 mikrometer. Kassetten flödar 45 l/min filtrerat vatten och filterpåsen som består av en blandning av furubark och träflis byts normalt en gång per år.

Att tänka på. FlexiClean Granulat samt kräver minst 800/1000 mm djup i brunnen och med slät innersida på brunnen. Teleskopbeteckning kan försvåra montaget. Tänk dessutom på att ”hålet” i beteckningen måste vara ca 350mm i diameter".

Artikelnummer                          Passar till brunn         Filtertyp
200100 FC 408 Granulat            350-450mm                     Bark/flis
200102 FC 508 Granulat            500 mm                             Bark/flis
200103 FC 608 Granulat            600 mm                             Bark/flis
200104 FC 1008 Granulat         1000 mm                           Bark/flis

100113 Filterdyna 600mm       600mm                              Bark/flis

FlexiClean filterväggar för dagvattenrening
FlexiClean filterväggar för rening av dagvatten. Filtret renar tungmetaller, näringsämnen, oljor PAH och Pfas. Och är godkänd som oljeavskiljare på parkeringsplatser. Flödet beror på hur många kassetter man använder.Filtren är försedda med en bypassfunktion vid höga flöden. Filterpåsen som består av en blandning av furubark och träflis byts normalt en gång per år.

Kontakta oss för närmare information.
 


FlexiClean/BIA filterbrunnar för dagvattenrening (glasfiber)
FlexiClean filterbrunnar för rening av dagvatten. Dessa är för permanent placering men kan även användas mobilt. Filtret renar tungmetaller, näringsämnen, oljor PAH och Pfas. Filterbrunnen är fördelad på en sedimenteringsdel samt en filtreringsdel . Filterbrunnen flödar 320-640 l/min filtrerat vatten beroende på dimension Filtren är försedda med en bypassfunktion vid höga flöden. Filterpåsen som består av en blandning av furubark och träflis byts normalt en gång per år.

En samlingsbrunn i dimension 1150mm tillverkad av återvunnen glasfiber som ger hållbarhet inte bara vid tillverkning men även vid logistik och montage då brunnen är otroligt lätt. Den har via en ny konstruktion av filterplacering ett effektflöde om 48m3/h filtrerat vatten 

Kontakta oss för närmare information.


FlexiClean/Terana filterbrunnar för dagvattenrening (plast)
FlexiClean filterbrunnar för rening av dagvatten. Dessa är för permanent placering men kan även användas mobilt. Filtret renar tungmetaller, näringsämnen, oljor PAH och Pfas. Filterbrunnen är fördelad på en sedimenteringsdel samt en filtreringsdel . Filterbrunnen flödar 320-640 l/min filtrerat vatten beroende på dimension Filtren är försedda med en bypassfunktion vid höga flöden. Filterpåsen som består av en blandning av furubark och träflis byts normalt en gång per år.

Artikel: 79 122. Filterbrunn Dagvatten DN600. 2 st. FlexiClean 408. 19m3/h
Artikel: 79 123. Filterbrunn Dagvatten DN1000. 3 st. FlexiClean 408. 29 m3/h
Artikel: 79 124. Filterbrunn Dagvatten DN1200. 4 st. FlexiClean 408. 38 m3/h

Uthyrning
Artikel: 79 123. Filterbrunn Dagvatten DN1000. 3 st. FlexiClean 408. 29 m3/h finns för uthyrning via Terana AB
Kontakta oss för närmare information.


FlexiClean Målartvätt.
FlexiClean målartvätt. En enkel icke mekanisk filtrering som kopplas till befintligt avlopp under diskbänken. Filtret renar tungmetaller, näringsämnen, oljor PAH och Pfas.

Kontakta oss för närmare information.


FlexiClean Brunnslock.
FlexiClean brunnslock. Förhindra effektivt större fragment att hamna i dagvattenbrunnen.

Kontakta oss för närmare information.


FlexiClean Filterkorg.
FlexiClean filterkorg. Förhindrar effektivt större fragment att hamna i dagvattnet. Korgen placeras i dagvattenbrunnen. 

Kontakta oss för närmare information.