FlexiClean AB är det lilla företaget med den stora kompetensen. Genom de företag FlexiClean ingår i och i de cluser vi tillhör kan vi lösa era dagvattenproblem.

Delägarföretag.

AB Aros Rör & Svets
Svets, smide och installationer
www.arosrorsvets.se

Remedy By Sweden AB
Konsulter för avancerad forskning, problemlösning och metodutveckling.
http://remedybysweden.se/

Återförsäljare, samarbeten.


Rent Dagvatten AB
Abonnera på rent dagvatten
Analys-projektering-entrepenad-service-efteranalys
Utbildningar
www.rent-dagvatten.se

 

Swoosh Sverige AB
Entrepenad och service.
Kontakta Peter Lindblom 070-963 01 57. peter.lindblom(at)swooshsverige.se
www.swooshsverige.se

Dahl Sverige AB
VVS-produkter och för verksamheter som industri, kyla och mark & VA
www.dahl.se
KSAB Golf Equipment AB
KSAB utrustar alla typer av utemiljöer med redskap, konstgräs, bevattning och golfbaneutrustning. Samt FlexiClean granulatkasetter.
www.ksab.com
Terana AB
Produktsortiment inom VA, mark och grundbyggnationer.
www.terana.se


Svenska Avloppscenter AB
Produktsortiment inom VA, mark och grundbyggnationer.
www.avloppscenter.seAO Sverige AB
Erbjuder olika typer av produkter och tjänster inom VA.
www.aonet.se