FlexiClean AB är det lilla företaget med den stora kompetensen. Genom de företag FlexiClean ingår i och i de cluser vi tillhör kan vi lösa era dagvattenproblem.

Delägarföretag.

AB Aros Rör & Svets
Svets, smide och installationer
www.arosrorsvets.se

Rent Dagvatten AB
Abonnera på rent dagvatten
Analys-projektering-entrepenad-service-efteranalys
Utbildningar
www.rent-dagvatten.se

Remedy By Sweden AB
Konsulter för avancerad forskning, problemlösning och metodutveckling.
http://remedybysweden.se/

Cluster, samarbeten.

Minrent - Jernkontoret.
Vattenfiltrering med mineralbaserade restprodukter som reningsteknik för hållbara samhällslösningar.
Läs mer här.

Stockholm Cleantech.
www.smtc.se

Baltic Flows.
Ett samarbete runt Österjön.
Läs mer här.

Sustainable Buisness Mälardalen.
Miljöteknik i Mälardalen.
Läs mer här.