Media
Här hittar ni instruktionsfilmer. Monteringsanvisningar.

Instruktionsfilm
montage av FlexiClean dagvattenfilter.
Montage görs av två personer utan specialverktyg på drygt 2 minuter.
Film hittar ni här.

Instruktionsfilm
byte av filter.
Filter bytes av en person utan specialverktyg på drygt 1,5 minut.
Film hittar ni här.

Drift- och Skötsel-anvisningar.
Anvisningar för montering injustering och skötsel hittar ni här.

Beskrivning

FlexiClean föreskrivs i allt större omfattning. Konsulter och beställare har frågat oss hur man formulerar upphandlingen för att vara säkra på att få FlexiClean dagvattenfilter. Här följer ett exempel.

Brunnsfilter av modell filterkassett. Filterkassett placeras nere i rännstensbrunn för rening av vägdagvatten. Kassett skall vara försedd med by-pass-funktion för flödes-toppar. Filterdyna bytes normalt 1 gång per år. Kassett skall rena Pb, Cu, Zn, Cd, Cr, Ni, Hg, U, PAH, Pfas och oljor.
Filterkassett skall vara av typ FlexiClean eller likvärdigt.