Media
Här hittar ni instruktionsfilmer. Monteringsanvisningar. CAD-filer.

Instruktionsfilm
montage av FlexiClean dagvattenfilter.
Montage görs av två personer utan specialverktyg på drygt 2 minuter.
Film hittar ni här.

Instruktionsfilm
byte av filter.
Filter bytes av en person utan specialverktyg på drygt 1,5 minut.
Film hittar ni här.

Drift- och Skötsel-anvisningar.
Anvisningar för montering injustering och skötsel hittar ni här.

CAD-Fil
Cad-fil på FlexiClean hittar ni här. Obs filen avser FlexiClean 410 vilken är 200mm högre än FlexiClean 408.