loading...

Ring oss för process- eller dag-vattenråd:  08-120 17 530

Västmanlands miljö- och klimatpris 2019

Juryns motivering:
Västmanlands miljö- och klimatpris 2019 går till FlexiClean AB för sitt arbete med att förbättra vattenmiljöer genom att ta tag i en av vår tids stora miljöproblem, kemikalier som sprids i dagvattnet. FlexiClean har utvecklat filter som fångar upp tungmetaller, oljeföroreningar och även PFAS. PFAS är cancerframkallande ämnen som bland annat finns i våra textilier och ibland beskrivs som vår tids värsta miljögift.

FlexiClean har även tagit sig fram och hittat en lösning kring mikroplaster som sprids från konstgräsplaner.
Genom att på det här sättet förbättra våra vattenmiljöer har Flexiclean på ett förtjänstfullt sätt bidragit till att Västmanland har tagit ett viktigt steg vidare till Miljö- och klimatrådets vision, ett län som är miljö- och klimatförebild 2030. Och klimatförebild 2030.

Våra nomineringar genom åren:
2006: Finalist. Sustainble Stockholm Award.
2007: Vinnare. Västerås Stads Miljöpris.
2015: Finalist. Deep Green Challenge, SKANSKA.
2016: Finalist. Västerås Stads Miljöpris
2019. Finalist innovationstävling SKAPA.
2019. Vinnare. Västmanlands Klimat- och Miljöpris.

Det finns inga önskebrunnar. Men väl en lyckosam lösning.

FlexiClean

FlexiClean är en filterhållare för rening av process- och dag-vatten. Produkten bygger på djup kunskap om dagvatten och dagvattenbrunnar och en förståelse för de utmaningar kommuner och privata aktörer ställs inför varje dag. FlexiClean är laddad med egenskaper som avsevärt förbättrar och förenklar arbetet med inspektion och underhåll av brunnen. Och den kan anpassas för rening i alla tänkbara miljöer.

En insats för bättre vatten

Orenat dagvatten kan orsaka stora miljöproblem och skada våra vattenresurser. Idag rinner tusentals liter med olja och tungmetaller ut i städernas recipienter i sällskap med regn- och smältvatten från vägar, parkeringsplatser och andra ytor. Det är inte hållbart, varken ekologiskt eller ekonomiskt. Men i takt med nya miljömål och riktlinjer ställer myndigheterna allt hårdare krav på vattenhantering och vattenkvalitet. Just nu ser många kommuner över reningen av dagvattnen, både i befintliga brunnar och vid ny exploatering och bebyggelse. Enbart hanteringen av det befintliga beståndet är ett digert arbete. En större stad har över 10 000 brunnar och många är i akut behov av rening. För att dagvattnet ska ses som en resurs istället för ett problem krävs teknik och produkter som är anpassade för arbetet med dagvattenbrunnarna. FlexiClean är en sådan produkt. Vårt bidrag i omställningen till en bättre rening av dagvatten. En gatusmart insats för miljö och arbetsmiljö.

GÖR BÅDE SITT OCH ANDRAS JOBB

Produkten ska naturligtvis göra sitt jobb i brunnen och rena dagvattnet. Men det räcker inte. De som sköter underhållet ska också kunna göra sitt jobb. Att minska antalet lyft blir allt viktigare, särskilt när utveckling går mot fler brunnar med filter som ska inspekteras och bytas.

I det avseendet blir FlexiClean ett lyft, men inte ett onödigt sådant. Hållaren upptar maximalt 50 procent av en brunns tvärsnittyta och behöver inte lyftas upp för att avgöra graden av mekanisk eller kemisk igensättning. Den behöver heller inte lyftas upp vid slamsugning eller ångning. Slangen får plats ändå. Och när det väl är dags att byta filter är det bara att dra ut insatsen, kassetten som utgör produktens inre del. All användarvänlighet kapar naturligtvis tid och minskar antalet moment i arbetet − det spar både pengar och ryggar. Att produkten ger en bättre arbetsmiljö är bra, men den ska också fungera i flera olika miljöer. Därför är FlexiClean inte anpassad för ett speciellt ändamål och kan därmed sanera gångtunnlar lika bra som bensinstationer och parkeringshus. Tur är väl det, för det finns varken universalfilter eller lyckobrunnar. Bara önsketänkande och visioner kring miljön som kräver hårt arbete för att förverkliga. En bra start är att investera i en filterhållare värd vatten.

Senaste nytt

2017

Våra dagvatten- och process-filter för rening av mikroplaster är i produktion. läs mer  i nyhetsmailet.
https://api.getanewsletter.com/v3/preview_mail/783663/?public_key=ba7d47233fa6c83ca7478528a3dc5a27
 

Läs hela inlägget »

Peder Eneroth är inbjuden till ett seminarium om mikroplaster tillsammans med ett antal miljöförvaltningar i Stockholmsområdet och Länsstyrelsen. Seminariet hålls som en paneldiskussion den 24 november på Tekniska Nämndhuset (Stockholms Stad). . Diskussionen kommer bland annat in på filterteknik för att skydda dagvattenbrunnar från mikroplaster som ligger i anslutning till konstgräsplaner/lekplatser.

Eventet kommer att filmas. Mer om detta senare.

 

Läs hela inlägget »

Vi tackar Västerås Stad för fortsatt förtroende avseende Västerås Hamn. Ytterligare 30 000m2 kaj kommer att renas med FlexiClean dagvattenfilter.

Läs hela inlägget »

FlexiClean är som vanligt med på VAK. 2018 går det av stapeln den 21-22 mars i Gävle.
Läs mer på VA-Guidens hemsida

Läs hela inlägget »

Som ni känner till är FlexiClean delägare och en av grundarna till Rent Dagvatten AB. RD bjuder nu in till en av deras populära utbildningar. Denna gång i Göteborg den 30 augusti.

Läs hela inlägget »


Stockholm Vatten och Avfall bjuder in till Dagvattenmässa 2017! Denna gång på temat "Dagvatten i tätort". 16 utställare samt föredragshållare kommer att finnas på plats under mässan som hålls i Ulvsunda 31 maj-1 juni för två spännande dagar.

Läs hela inlägget »


Efter slamsugning och filterbyten i Västerås Hamn visar rapporterna på fortsatta fina resultat. Och att installation klarade Västerås Stads krav på utsläpp direkt i recipient galant. 30 000m2 hårdgjord yta för priset av 150 000: - måste vara någon form av rekord i branschen.

Läs hela inlägget »

Vi kan mycket stolt berätta att SvFF samt IVL rekommenderar FlexiClean för rening av granulat på dess fotbollsplaner.
Läs mer: PDF_SvFF
I Västerås har det varit mycket fokus på frågan om granulat just nu. I inslaget är det fokus på plaster men de rapporter FlexiClean har fått tillhanda ser vi också höga värden av Zink, Natrium, Strontium, Kalcium och Fosfor. Därför lämpar sig FlexiClean ypperligt som dagvattenfilter på dessa konstgräsplaner. Att filtret även absorberar olja gör att man har en extra ”försäkring” om något skulle hända med maskinerna som underhåller planerna. Vi levererade vår första kassett till en konstgräsplan redan 2013.

Läs hela inlägget »

FlexiClean AB var en av grundarna till Rent Dagvatten AB. Nu kan vi med glädje berätta att Svenska Miljöinstitutet IVL gått in som delägare.
Läs mer:PDF_RD_IVL

Läs hela inlägget »

Att mässan Vatten Avlopp Kretslopp mer och mer fokuserar på dagvatten är vi givetvis glada för. FlexiClean ar varit med alla år och vi ser att det händer saker i branschen hela tiden. Nu ser vi fram emot 2018, vi ses väl i Gävle?
Fina mingelbilder ifrån Norrköping, är ni med? Titta här:

Läs hela inlägget »

Vi har i under årets första 18 veckor leverretat över 400 filterpåsar ut till er kunder och det känns bra att dessa byten sker. Vi vill dock påminna er andra att planera detta och beställa påsar av oss i god tid.
Film på filterbyten ser ni här:

Läs hela inlägget »


DHI har en pinfärsk rapport om ”dagvatten utvärdering filter”. Testerna är utföra vid Sahlgrenska i Göteborg och är en mycket intressant läsning.
Rapporten som PDF kan ni ladda ned här.

Läs hela inlägget »

Sveriges Tekniska Forskningsinstitut SP bjöd in branschen till HSB Living Lab i Göteborg. Möjligheterna för teknikleverantörer att testa och utvärdera sina produkter och system diskuterades.

Läs hela inlägget »