loading...

Ring oss för process- eller dag-vattenråd:  08-120 17 530

Det finns inga önskebrunnar. Men väl en lyckosam lösning.

FlexiClean

FlexiClean är en filterhållare för rening av process- och dag-vatten. Produkten bygger på djup kunskap om dagvatten och dagvattenbrunnar och en förståelse för de utmaningar kommuner och privata aktörer ställs inför varje dag. FlexiClean är laddad med egenskaper som avsevärt förbättrar och förenklar arbetet med inspektion och underhåll av brunnen. Och den kan anpassas för rening i alla tänkbara miljöer.

En insats för bättre vatten

Orenat dagvatten kan orsaka stora miljöproblem och skada våra vattenresurser. Idag rinner tusentals liter med olja och tungmetaller ut i städernas recipienter i sällskap med regn- och smältvatten från vägar, parkeringsplatser och andra ytor. Det är inte hållbart, varken ekologiskt eller ekonomiskt. Men i takt med nya miljömål och riktlinjer ställer myndigheterna allt hårdare krav på vattenhantering och vattenkvalitet. Just nu ser många kommuner över reningen av dagvattnen, både i befintliga brunnar och vid ny exploatering och bebyggelse. Enbart hanteringen av det befintliga beståndet är ett digert arbete. En större stad har över 10 000 brunnar och många är i akut behov av rening. För att dagvattnet ska ses som en resurs istället för ett problem krävs teknik och produkter som är anpassade för arbetet med dagvattenbrunnarna. FlexiClean är en sådan produkt. Vårt bidrag i omställningen till en bättre rening av dagvatten. En gatusmart insats för miljö och arbetsmiljö.

GÖR BÅDE SITT OCH ANDRAS JOBB

Produkten ska naturligtvis göra sitt jobb i brunnen och rena dagvattnet. Men det räcker inte. De som sköter underhållet ska också kunna göra sitt jobb. Att minska antalet lyft blir allt viktigare, särskilt när utveckling går mot fler brunnar med filter som ska inspekteras och bytas.

I det avseendet blir FlexiClean ett lyft, men inte ett onödigt sådant. Hållaren upptar maximalt 50 procent av en brunns tvärsnittyta och behöver inte lyftas upp för att avgöra graden av mekanisk eller kemisk igensättning. Den behöver heller inte lyftas upp vid slamsugning eller ångning. Slangen får plats ändå. Och när det väl är dags att byta filter är det bara att dra ut insatsen, kassetten som utgör produktens inre del. All användarvänlighet kapar naturligtvis tid och minskar antalet moment i arbetet − det spar både pengar och ryggar. Att produkten ger en bättre arbetsmiljö är bra, men den ska också fungera i flera olika miljöer. Därför är FlexiClean inte anpassad för ett speciellt ändamål och kan därmed sanera gångtunnlar lika bra som bensinstationer och parkeringshus. Tur är väl det, för det finns varken universalfilter eller lyckobrunnar. Bara önsketänkande och visioner kring miljön som kräver hårt arbete för att förverkliga. En bra start är att investera i en filterhållare värd vatten.

Senaste nytt

2017 > 04

Vi kan mycket stolt berätta att SvFF samt IVL rekommenderar FlexiClean för rening av granulat på dess fotbollsplaner.
Läs mer: PDF_SvFF
I Västerås har det varit mycket fokus på frågan om granulat just nu. I inslaget är det fokus på plaster men de rapporter FlexiClean har fått tillhanda ser vi också höga värden av Zink, Natrium, Strontium, Kalcium och Fosfor. Därför lämpar sig FlexiClean ypperligt som dagvattenfilter på dessa konstgräsplaner. Att filtret även absorberar olja gör att man har en extra ”försäkring” om något skulle hända med maskinerna som underhåller planerna. Vi levererade vår första kassett till en konstgräsplan redan 2013.

Läs hela inlägget »

FlexiClean AB var en av grundarna till Rent Dagvatten AB. Nu kan vi med glädje berätta att Svenska Miljöinstitutet IVL gått in som delägare.
Läs mer:PDF_RD_IVL

Läs hela inlägget »

Att mässan Vatten Avlopp Kretslopp mer och mer fokuserar på dagvatten är vi givetvis glada för. FlexiClean ar varit med alla år och vi ser att det händer saker i branschen hela tiden. Nu ser vi fram emot 2018, vi ses väl i Gävle?
Fina mingelbilder ifrån Norrköping, är ni med? Titta här:

Läs hela inlägget »

Vi har i under årets första 18 veckor leverretat över 400 filterpåsar ut till er kunder och det känns bra att dessa byten sker. Vi vill dock påminna er andra att planera detta och beställa påsar av oss i god tid.
Film på filterbyten ser ni här:

Läs hela inlägget »