loading...

Ring oss för process- eller dag-vattenråd:  08-120 17 530

FlexiClean EU/England certifierade. 

Som första fabrikant i världen av prefabricerade produkter för dagvattenrening är FlexiClean certifierade inom EU/England. Certifieringen utfördes på det tyska institutet PIA (Prufinstitut fur Abwassertechnik GmbH). Certifikatet kan laddas ned här och länk till PIA hittar ni här.,

Västmanlands miljö- och klimatpris 2019

Juryns motivering:
Västmanlands miljö- och klimatpris 2019 går till FlexiClean AB för sitt arbete med att förbättra vattenmiljöer genom att ta tag i en av vår tids stora miljöproblem, kemikalier som sprids i dagvattnet. FlexiClean har utvecklat filter som fångar upp tungmetaller, oljeföroreningar och även PFAS. PFAS är cancerframkallande ämnen som bland annat finns i våra textilier och ibland beskrivs som vår tids värsta miljögift.

FlexiClean har även tagit sig fram och hittat en lösning kring mikroplaster som sprids från konstgräsplaner.
Genom att på det här sättet förbättra våra vattenmiljöer har Flexiclean på ett förtjänstfullt sätt bidragit till att Västmanland har tagit ett viktigt steg vidare till Miljö- och klimatrådets vision, ett län som är miljö- och klimatförebild 2030. Och klimatförebild 2030.

Våra nomineringar genom åren:
2006: Finalist. Sustainble Stockholm Award.
2007: Vinnare. Västerås Stads Miljöpris.
2015: Finalist. Deep Green Challenge, SKANSKA.
2016: Finalist. Västerås Stads Miljöpris
2019. Finalist innovationstävling SKAPA.
2019. Vinnare. Västmanlands Klimat- och Miljöpris.

Det finns inga önskebrunnar. Men väl en lyckosam lösning.

FlexiClean

FlexiClean är en filterhållare för rening av process- och dag-vatten. Produkten bygger på djup kunskap om dagvatten och dagvattenbrunnar och en förståelse för de utmaningar kommuner och privata aktörer ställs inför varje dag. FlexiClean är laddad med egenskaper som avsevärt förbättrar och förenklar arbetet med inspektion och underhåll av brunnen. Och den kan anpassas för rening i alla tänkbara miljöer.

En insats för bättre vatten

Orenat dagvatten kan orsaka stora miljöproblem och skada våra vattenresurser. Idag rinner tusentals liter med olja och tungmetaller ut i städernas recipienter i sällskap med regn- och smältvatten från vägar, parkeringsplatser och andra ytor. Det är inte hållbart, varken ekologiskt eller ekonomiskt. Men i takt med nya miljömål och riktlinjer ställer myndigheterna allt hårdare krav på vattenhantering och vattenkvalitet. Just nu ser många kommuner över reningen av dagvattnen, både i befintliga brunnar och vid ny exploatering och bebyggelse. Enbart hanteringen av det befintliga beståndet är ett digert arbete. En större stad har över 10 000 brunnar och många är i akut behov av rening. För att dagvattnet ska ses som en resurs istället för ett problem krävs teknik och produkter som är anpassade för arbetet med dagvattenbrunnarna. FlexiClean är en sådan produkt. Vårt bidrag i omställningen till en bättre rening av dagvatten. En gatusmart insats för miljö och arbetsmiljö.

GÖR BÅDE SITT OCH ANDRAS JOBB

Produkten ska naturligtvis göra sitt jobb i brunnen och rena dagvattnet. Men det räcker inte. De som sköter underhållet ska också kunna göra sitt jobb. Att minska antalet lyft blir allt viktigare, särskilt när utveckling går mot fler brunnar med filter som ska inspekteras och bytas.

I det avseendet blir FlexiClean ett lyft, men inte ett onödigt sådant. Hållaren upptar maximalt 50 procent av en brunns tvärsnittyta och behöver inte lyftas upp för att avgöra graden av mekanisk eller kemisk igensättning. Den behöver heller inte lyftas upp vid slamsugning eller ångning. Slangen får plats ändå. Och när det väl är dags att byta filter är det bara att dra ut insatsen, kassetten som utgör produktens inre del. All användarvänlighet kapar naturligtvis tid och minskar antalet moment i arbetet − det spar både pengar och ryggar. Att produkten ger en bättre arbetsmiljö är bra, men den ska också fungera i flera olika miljöer. Därför är FlexiClean inte anpassad för ett speciellt ändamål och kan därmed sanera gångtunnlar lika bra som bensinstationer och parkeringshus. Tur är väl det, för det finns varken universalfilter eller lyckobrunnar. Bara önsketänkande och visioner kring miljön som kräver hårt arbete för att förverkliga. En bra start är att investera i en filterhållare värd vatten.

Senaste nytt

2019

Vi vill tacka för ett fantastiskt 2019. FlexiClean vinnare av Västmanlands Klimat- och Miljö-pris 2019 ser vi som ett erkännande av dagvattenfrågan och ett resultat av idogt arbete. Vi står dock inte ensamma i detta. FlexiClean fyllde 2019 10 år och vi har haft omåttligt stor hjälp av er andra i branschen, från forskare, konsulter och leverantörer till entreprenörer och branschkollegor. ingen nämnd ingen glömd.

Att vi ökat våra leveranser med 58% jämfört med 2018 visar bara att vi hittat rätt. Ett stort tack till er alla. Men ett större tack till er som förstår att dagvattenfrågan förmodligen är den största miljöfrågan avseende vattenmiljön vi har idag.
 
Ett gott nytt år till er alla!

Läs hela inlägget »

Genom sitt arbete med att ta fram en lösning avseende konstgräsplaner och läckande granulat har FlexiClean AB blivet nominerade till Västmanlands klimat- och Miljö-pris 2019. Vinnaren kommer att presenteras på Västerås Slott onsdagen den 20 november.
Läs mer om Västmanlands Miljö- och klimat-råd här:

Läs hela inlägget »

VAK2020 går nästa år på Elmia i Jönköping. Vi ses i monter 28!
Skall man bara gå på en mässa avseende Vatten och avlopp 2020 rekommenderar vi VAK.  Vi är regelbundna utställare och skall som vanligt presentera några nya godbitar i Jönköping. Läs mer om mässan här:

Läs hela inlägget »

Vi har tidigare berättat om de resultat Örebro universitet redovisat om absorptionen av PFAS i våra filter. 97–98% var över förväntan och under vecka 47 startar arbetet med fältstudier i ämnet. På det aktuella området kommer ett antal kassetter monteras i rännstensbrunnar samt en samlingsbrunn med fem kassetter. Detta är ett pilotprojekt men beställaren sitter redan idag och planerar installationer över resten av landet.

Läs hela inlägget »

Vi har redan sedan starten för 14 år sedan använt oss av tall-bark i våra filterpåsar. De har visat sig vara det mest konstandeffektiva allround filtermaterialet för dag- och process-vatten. Tidigare har Luleå Universitet pekat på dess kvalitéer men nu har Chalmers Tekniska Högskola släppt en studie avseende organiska material och att barken absorberar minst 70% organiskt material. Detta visar inte bara att vi hela tiden har varit på rätt spår men också att det öppnar nya möjligheter för vårt fortsatta miljöarbete. Mer om studien kan ni läsa hos våra goda vänner på VA-Guiden här:

Läs hela inlägget »

Nu är Sveriges första vetenskapliga studie av spridningen av mikroplast från en konstgräsplan är publicerad: Den potentiella mikroplastspridningen var 54.9 kg, allt utom 100 gram kunde stoppas med skötselåtgärder och 10,7 gram gummigranulat spreds till dagvattennätet.
Ladda ner Sveriges första undersökning av spridning av mikroplast från konstgräs. En rapport byggd på årslångt vetenskapligt arbete. Den hittar ni här:

Läs hela inlägget »

Prototypen blev en succé och kunden går idag ut med att de är Sveriges mest miljövänliga måleri. första prototyp är ute för tester nu och vi ser med spänning fram emot resultaten.

Läs hela inlägget »

VA-tidskriften Cirkulation presenterar en förhandsrapport på den forskning som gjorts i Kalmar. Frågan som ställs är: Är konstgräsplaner ett miljöproblem. Ett mycket lyckat projekt med Bla Ecolop, Ragn-Sells och FlexiClean. Den slutliga rapporten släpps i höst men artikeln kan ni läsa här.

Läs hela inlägget »

Är dagvattendammar och dagvattenbiofilter en fara för hälsan? En mycket intressant artikel av Marie Löhmus Phd, samt John Balbus MD, MPH. Rapporten kan ni läsa här.

Läs hela inlägget »

Västerås Stad kan rapportera om mycket goda resultat efter de lagt om sina rutiner för den dagliga driften samt monterat KSAB granulatfällor och FlexiClean Granulatfilter. Idag är utsläppen från Råby IP NOLL granulat och än har de inte kunnat mäta upp några mikroplaster. P4 Radio Västmanland gjorde ett smakfullt reportage om goda nyheter inom miljön. Reportaget hittar ni här:
FlexiClean Granulatfilter är den enda kasetten på marknaden som filterar granualt och renar tungmetaller, fosfor och oljor.

Läs hela inlägget »

I nyhetsmailet kan ni bla läsa om Naturvårdsverkets nya rapporter avseende dagvatten. Nyhetsmailet hittar ni här:

Läs hela inlägget »

VOLVO BM i Torshälla är en återkommande kund med diverse specialanpassningar. Den senaste filterväggen levererade vi idag.

Vi ser en styrka att kunna anpassa våra produkter efter kundens önskemål. Denna filtervägg med inspektionsbrygga är ett samarbete med Enebo Markentrepenad AB, AB Aros Rör & Svets och FlexiClean AB

Läs hela inlägget »

FlexiClean 10år. Nya bidrag, Konferenser, hamnar, parkeringsplatser läs mer här.

Läs hela inlägget »

Konferens 10 april 2019: Konstgräs och Miljö – Åtgärder på kort och lång sikt
Arrangeras av Solna stad och Stockholms Fotbollförbund i samarbete med Ecoloop. Ni kan läsa mer här.

Läs hela inlägget »

Naturvårdsverket släpper nya medel för åtgärder avseende mikroplaster i dagvatten. Pengarna kan med fördel investeras i FlexiCleans granulatkassetter. Den enda kassetten som renar tungmetaller, näringsämnen, oljor och granulatpartiklar ned till 100my. Läs mer här.

Läs hela inlägget »