loading...

Ring oss för process- eller dag-vattenråd:  08-120 17 530

Västmanlands miljö- och klimatpris 2019

Juryns motivering:
Västmanlands miljö- och klimatpris 2019 går till FlexiClean AB för sitt arbete med att förbättra vattenmiljöer genom att ta tag i en av vår tids stora miljöproblem, kemikalier som sprids i dagvattnet. FlexiClean har utvecklat filter som fångar upp tungmetaller, oljeföroreningar och även PFAS. PFAS är cancerframkallande ämnen som bland annat finns i våra textilier och ibland beskrivs som vår tids värsta miljögift.

FlexiClean har även tagit sig fram och hittat en lösning kring mikroplaster som sprids från konstgräsplaner.
Genom att på det här sättet förbättra våra vattenmiljöer har Flexiclean på ett förtjänstfullt sätt bidragit till att Västmanland har tagit ett viktigt steg vidare till Miljö- och klimatrådets vision, ett län som är miljö- och klimatförebild 2030. Och klimatförebild 2030.

Våra nomineringar genom åren:
2006: Finalist. Sustainble Stockholm Award.
2007: Vinnare. Västerås Stads Miljöpris.
2015: Finalist. Deep Green Challenge, SKANSKA.
2016: Finalist. Västerås Stads Miljöpris
2019. Finalist innovationstävling SKAPA.
2019. Vinnare. Västmanlands Klimat- och Miljöpris.

Det finns inga önskebrunnar. Men väl en lyckosam lösning.

FlexiClean

FlexiClean är en filterhållare för rening av process- och dag-vatten. Produkten bygger på djup kunskap om dagvatten och dagvattenbrunnar och en förståelse för de utmaningar kommuner och privata aktörer ställs inför varje dag. FlexiClean är laddad med egenskaper som avsevärt förbättrar och förenklar arbetet med inspektion och underhåll av brunnen. Och den kan anpassas för rening i alla tänkbara miljöer.

En insats för bättre vatten

Orenat dagvatten kan orsaka stora miljöproblem och skada våra vattenresurser. Idag rinner tusentals liter med olja och tungmetaller ut i städernas recipienter i sällskap med regn- och smältvatten från vägar, parkeringsplatser och andra ytor. Det är inte hållbart, varken ekologiskt eller ekonomiskt. Men i takt med nya miljömål och riktlinjer ställer myndigheterna allt hårdare krav på vattenhantering och vattenkvalitet. Just nu ser många kommuner över reningen av dagvattnen, både i befintliga brunnar och vid ny exploatering och bebyggelse. Enbart hanteringen av det befintliga beståndet är ett digert arbete. En större stad har över 10 000 brunnar och många är i akut behov av rening. För att dagvattnet ska ses som en resurs istället för ett problem krävs teknik och produkter som är anpassade för arbetet med dagvattenbrunnarna. FlexiClean är en sådan produkt. Vårt bidrag i omställningen till en bättre rening av dagvatten. En gatusmart insats för miljö och arbetsmiljö.

GÖR BÅDE SITT OCH ANDRAS JOBB

Produkten ska naturligtvis göra sitt jobb i brunnen och rena dagvattnet. Men det räcker inte. De som sköter underhållet ska också kunna göra sitt jobb. Att minska antalet lyft blir allt viktigare, särskilt när utveckling går mot fler brunnar med filter som ska inspekteras och bytas.

I det avseendet blir FlexiClean ett lyft, men inte ett onödigt sådant. Hållaren upptar maximalt 50 procent av en brunns tvärsnittyta och behöver inte lyftas upp för att avgöra graden av mekanisk eller kemisk igensättning. Den behöver heller inte lyftas upp vid slamsugning eller ångning. Slangen får plats ändå. Och när det väl är dags att byta filter är det bara att dra ut insatsen, kassetten som utgör produktens inre del. All användarvänlighet kapar naturligtvis tid och minskar antalet moment i arbetet − det spar både pengar och ryggar. Att produkten ger en bättre arbetsmiljö är bra, men den ska också fungera i flera olika miljöer. Därför är FlexiClean inte anpassad för ett speciellt ändamål och kan därmed sanera gångtunnlar lika bra som bensinstationer och parkeringshus. Tur är väl det, för det finns varken universalfilter eller lyckobrunnar. Bara önsketänkande och visioner kring miljön som kräver hårt arbete för att förverkliga. En bra start är att investera i en filterhållare värd vatten.

Senaste nytt

2020

Vi närmar oss slutet på i det närmaste surrealistiskt år. Det primära i sådana situationer är att nära och kära får hålla sig friska och att man håller sig till de restriktioner som förespråkas. Som företagare har man dessutom ett ansvar att upprätthålla arbetstillfällen samt att se till så att marknaden har någon form av tillväxt och på så sätt bidra med medel så andra mindre lyckligt lottade skall kunna få den hjälp de önskar och behöver.
På FlexiClean tog vi tidigt beslutet att ”gå upp på tårna” och framförallt se till så att lagret var välfyllt. Dels för att kunna leverera ut till våra uppdrag, dels se till så våra underleverantörer har sysselsättning. Jag vill påstå att vår taktik lyckades. Trots avsaknaden av exponering i form av mässor och konferenser har vi ökat våra leveranser av filterkassetter med 45% under 2020. Vi känner oss privilegierade och vill skicka et stort tack till våra kunder, underleverantörer och sammarbetspartners.

Läs hela inlägget »

Mobila filterbrunnar
FlexiClean har ett rykte om att kunna ta fram innovativa och kostnadseffektiva lösningar för dagvattensystem. Det senaste tillskottet är våra mobila dagvattenbrunnar. Dessa har vi tagit fram med Terana och lämpar sig vid nybyggnation samt då man söker en temporär dagvattenlösning. Givetvis går dessa även att användas stationärt också. Brunnarna flödar 29 m3/h filtrerat vatten och priset ligger på strax över 30 000 ex moms beroende på vilka anslutningar man önskar.
Första beställare blev Fortifikationsverket där de kommer att koppla ihop fem brunnar i serie för att rena Pfas i ett bergrum.

Läs hela inlägget »

Vi känner att vi skulle vilja skicka ut ett förtydligande angående våra granulatfilter avseende konstgräsplaner.

Kommunala upphandlingar
Vi har följt några kommuners upphandlingar avseende åtgärder på konstgräsplaner och vi är rädda för att de försätter sig i kostsamma och icke ändamålsenliga åtgärder.

Historia
Vi fick redan 2018 i uppdrag på rekommendation av Svenska Miljöinstitutet (IVL) av Svenska Fotbollsförbundet att lösa problemet med läckande granulat från konstgräsplaner.
Vi hade tillgång till ett omfattande arkiv som SvFF hade i frågan och kunde konstatera att förutom granulatet finns det större halter av Zink, Natrium, Strontium, kalcium samt Fosfor på konstgräsplanerna. I samband med underhåll finns även en risk för oljeläckage från de maskiner som används.
På deras uppdrag utvecklade vi den enda lösningen för att rena tungmetaller, näringsämnen, PAH, och oljor. Den filtrerar dessutom granulat ned till 42 mikrometer.
En av våra första leveranser gick till Västerås Stad och deras utredning visade att inga mikroplaster kunde mätas i dagvattnet efter dessa åtgärder. Dessutom gjorde de åtgärder i driften vilket innebär att de inte behövde köpa in något nytt granulat på tre år.

I oktober 2019 kunde Ecoloop presentera en fallstudie från Kalmar där Ecoloop konstaterade:
”Resultaten visade sedan att Flexicleans kassetter minimerade utsläppen av mikroplast till nästintill försumbara nivåer”.

Vi har alltså en akademiskt verifierad produkt som förutom filtrerar granulat och mikroplaster ned till ”försumbara mängder” och dessutom renar vattnet för att uppnå god vattenstatus.

Detta samt vårt arbete i Pfas frågan gav oss 2019 Västmanlands Klimat och Miljöpris:

Men nu kommer det riktigt trevliga. Vad får man betala för detta då?
I förra veckan avslutades en kommun en upphandling omkring 500 granulatfällor. Dessa är inte att förväxla med ett granulat filter då fällorna bara är till för att fånga upp granulat (vilket är bättre än ingenting). Således ingen rening av vattnet och inte verifierat avseende mikroplaster. Priset på en sådan ligger på mellan 3-5 000:- och det krävs 4-6 stycken per fotbollsplan. Med vår lösning krävs det EN kassett i en samlingsbrunn. Ordinarie Priset på kassetten är 10 900:-. Halva kostnaden med andra ord för en fungerade verifierad lösning.

En kommun på västkusten gjorde misstaget och bytte granulatet mot grus. Detta till en kostnad av nära 1 miljon kronor per fotbollsplan. Lokalpressen rapporterar om att fotbollsspelarna dömer ut dessa planer som obrukbara.

Hur ser framtiden ut för konstgräsplaner och gummigranulat ut? Nyheten om förbud kommer med jämna mellanrum från EU. Inget är dock klart redan. Vi har nått oss av uppgifter om att storklubbarna ute i Europa som är "anti-konstgräs" har lobbat in på EU om sänkta gränsvärden men de nordiska länderna där konstgräset är en förutsättning för att fotbollen skall kunna fungera framförallt för barn och ungdom. Det sista är långt ifrån sagt och det förs en hel del forskning från förespråkarna av konstgräsplaner och debatten inom EU i frågan kommer att bli mycket intressant.

Läs hela inlägget »

Inspirerade av en branschkollega satte vi ihop en karta på var vi levererat FlexiClean dagvattenfilter. Finns er hemkommun med? Kartan finner ni här:

Läs hela inlägget »

Sedan FlexiClean lanserades på marknaden för drygt 14 år sedan har Eskilstuna kommun varit en återkommande sammarbetspartner. Idag håller Gredbyvägen att renoveras för att bli en ny genomfartsled. Hittils har vi leverat 25 st kassetter till projektet.

Läs hela inlägget »

På FlexiClean är vi aldrig främmande för nya spännade projekt. Då vi har världens enda dagvattenfilter som renar tungmetaller, oljor, PAH, PFAS och mikroplaster ned till 42my skall vi givetvis vara med på detta. Mer kan ni läsa här.

Läs hela inlägget »

Hamnar har blivet något av signum för FlexiClean. Idag levererade vi 23 st kassetter till Simirishamn hamn.

Läs hela inlägget »

Våra mycket populära filterväggar passerar ut från vår verkstad frekvent. Denna skulle till Fjärås, Varberg och beställare var Meag VA-system

Läs hela inlägget »

Vi har sett det i USA och Finland. Nu även i Sverige. Mälarenergi, Västerås har nu märkt upp delar av sina dagvattenbrunnar. Nu kanske fimpar inte är det största problemet, men det visste ni. Se inslaget från SVT Västmanland här.

Läs hela inlägget »

Nyhetsmailet för maj kan ni läsa här.

Läs hela inlägget »

De första testresultaten från FlexiCleans pilotprojekt avseende rening av Pfas i fält kom idag och efter rengöring av ledningar samt montage av filtervägg reducerades värdena med..... 93%!!

Läs hela inlägget »

Steg 2 i det pågående Pfas projektet. Kassetter för dim 1000 brunn med dim 400 utlopp. Vi har alltid haft för avsikt att ta föroreningrna så nära källan som möjligt.

Läs hela inlägget »

Våra filterväggar för samlingsbrunnar är populära. Här är handlingar till en skola på Västkusten.

Läs hela inlägget »

FlexiClean kan idag stolt presentera Dahl Sverige som återförsäljare av FlexiCleans produkter. Dahl Sverige AB är en av landets största VVS-grossister med 79 butiker över hela landet. Då vi ser att våra produkter i alltmer blir föreskrivna i bygghandlingarna söker vi samarbeten med för att förenkla upphandlingarna till dessa objekt. Läs mer om Dahl här.

Läs hela inlägget »