Filterbrunnar

Mobila filterbrunnar
FlexiClean har ett rykte om att kunna ta fram innovativa och kostnadseffektiva lösningar för dagvattensystem. Det senaste tillskottet är våra mobila dagvattenbrunnar. Dessa har vi tagit fram med Terana och lämpar sig vid nybyggnation samt då man söker en temporär dagvattenlösning. Givetvis går dessa även att användas stationärt också. Brunnarna flödar 29 m3/h filtrerat vatten och priset ligger på strax över 30 000 ex moms beroende på vilka anslutningar man önskar.
Första beställare blev Fortifikationsverket där de kommer att koppla ihop fem brunnar i serie för att rena Pfas i ett bergrum.

Kommentarer

Arkiv

Länkar

-

Senaste kommentarer

  • Maria Silfverschiööd » PFAS :  ”Vore intressant att se om era produkter kan integreras i ett projekt vi arbetar ..”

  • patrik blomquist » Pensel- och Roller-tvätt för målerier.:  ”Hej jag är ute efter en slags färgfälla till en kommunal inrättning som skall ku..”

  • Johnna » PFAS :  ”Hej Jag undrar om ni kan skicka kopia eller länk till studien/studierna angåend..”

  • asta kask » Nyhetsmail mars.:  ” ”

Senate inlägg

Etikettmoln

-