Granulatfilter/fällor

Vi känner att vi skulle vilja skicka ut ett förtydligande angående våra granulatfilter avseende konstgräsplaner.

Kommunala upphandlingar
Vi har följt några kommuners upphandlingar avseende åtgärder på konstgräsplaner och vi är rädda för att de försätter sig i kostsamma och icke ändamålsenliga åtgärder.

Historia
Vi fick redan 2018 i uppdrag på rekommendation av Svenska Miljöinstitutet (IVL) av Svenska Fotbollsförbundet att lösa problemet med läckande granulat från konstgräsplaner.
Vi hade tillgång till ett omfattande arkiv som SvFF hade i frågan och kunde konstatera att förutom granulatet finns det större halter av Zink, Natrium, Strontium, kalcium samt Fosfor på konstgräsplanerna. I samband med underhåll finns även en risk för oljeläckage från de maskiner som används.
På deras uppdrag utvecklade vi den enda lösningen för att rena tungmetaller, näringsämnen, PAH, och oljor. Den filtrerar dessutom granulat ned till 42 mikrometer.
En av våra första leveranser gick till Västerås Stad och deras utredning visade att inga mikroplaster kunde mätas i dagvattnet efter dessa åtgärder. Dessutom gjorde de åtgärder i driften vilket innebär att de inte behövde köpa in något nytt granulat på tre år.

I oktober 2019 kunde Ecoloop presentera en fallstudie från Kalmar där Ecoloop konstaterade:
”Resultaten visade sedan att Flexicleans kassetter minimerade utsläppen av mikroplast till nästintill försumbara nivåer”.

Vi har alltså en akademiskt verifierad produkt som förutom filtrerar granulat och mikroplaster ned till ”försumbara mängder” och dessutom renar vattnet för att uppnå god vattenstatus.

Detta samt vårt arbete i Pfas frågan gav oss 2019 Västmanlands Klimat och Miljöpris:

Men nu kommer det riktigt trevliga. Vad får man betala för detta då?
I förra veckan avslutades en kommun en upphandling omkring 500 granulatfällor. Dessa är inte att förväxla med ett granulat filter då fällorna bara är till för att fånga upp granulat (vilket är bättre än ingenting). Således ingen rening av vattnet och inte verifierat avseende mikroplaster. Priset på en sådan ligger på mellan 3-5 000:- och det krävs 4-6 stycken per fotbollsplan. Med vår lösning krävs det EN kassett i en samlingsbrunn. Ordinarie Priset på kassetten är 10 900:-. Halva kostnaden med andra ord för en fungerade verifierad lösning.

En kommun på västkusten gjorde misstaget och bytte granulatet mot grus. Detta till en kostnad av nära 1 miljon kronor per fotbollsplan. Lokalpressen rapporterar om att fotbollsspelarna dömer ut dessa planer som obrukbara.

Hur ser framtiden ut för konstgräsplaner och gummigranulat ut? Nyheten om förbud kommer med jämna mellanrum från EU. Inget är dock klart redan. Vi har nått oss av uppgifter om att storklubbarna ute i Europa som är "anti-konstgräs" har lobbat in på EU om sänkta gränsvärden men de nordiska länderna där konstgräset är en förutsättning för att fotbollen skall kunna fungera framförallt för barn och ungdom. Det sista är långt ifrån sagt och det förs en hel del forskning från förespråkarna av konstgräsplaner och debatten inom EU i frågan kommer att bli mycket intressant.

Kommentarer

Arkiv

Länkar

-

Senaste kommentarer

Senate inlägg

Etikettmoln

-